მარინა ქერელაშვილი

Tbilisi Marriott Hotel - მიღება-განთავსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

Tbilisi Marriott Hotel – მიღება-განთავსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 2019-დან დღემდე Sairme Tourism & Gastronomy Academy – მოწვეული ლექტორი 2018 წლიდან დღემდე Tbilisi Marriott Hotel – მიღება-განთავსების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი 2008-2019 პროფესიული კოლოჯი „იკარუსი“ – ლექტორი 2012 წლიდან დღემდე Tbilisi Marriott Hotel – მიმღების თანამშრომელი 2004-2008 ISA service – გაყვების წარმომადგენელი 2000-2003 განათლება: Tbilisi National Institute “Gaenati” …
დაწვრილებით მარინა ქერელაშვილი

Tbilisi Marriott Hotel – მიღება-განთავსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 2019-დან დღემდე
Sairme Tourism & Gastronomy Academy – მოწვეული ლექტორი 2018 წლიდან დღემდე
Tbilisi Marriott Hotel – მიღება-განთავსების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი 2008-2019
პროფესიული კოლოჯი „იკარუსი“ – ლექტორი 2012 წლიდან დღემდე
Tbilisi Marriott Hotel – მიმღების თანამშრომელი 2004-2008
ISA service – გაყვების წარმომადგენელი 2000-2003

განათლება:
Tbilisi National Institute “Gaenati” – ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ბიზნესი (გაყიდვები/კომერცია)

ყველა ტრენინგი