ჩვენი ისტორია

2018 წლის მიწურულს საქართველოს საგანამანათლებლო ბაზარზე, ტურიზმის ორგანიზაციამ დაიწყო ფუნქციონირება, რომელმაც ტურიზმით დაინტერესებულ პირებს ხარისხიანი და პრაქტიკაზე დაფუძნებული განათლების მიღების შესაძლებლობა მისცა.

ჩვენს შესახებ

ტურიზმის ორგანიზაცია წარმოადგენს ტრენინგ ცენტრს, რომელიც მიზნად ისახავს პრაქტიკული და თანამედროვე სწავლების მეთოდებით ტურიზმის სფეროში მუშაობით დაინტერესებული პირების მომზადებას და ხელშეწყობას მათ შემდგომ დასაქმებაშ.

ცენტრი შეიქმნა ტურიზმის ინდუსტრიაში მომუშავე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტების მიერ.

ჩვენი მისია

დროის მოკლე პერიოდში დაინტერესებულმა პირმა შეისწავლოს ის მთავარი საკვანძო საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია ტურისტულ სფეროში მუშაობის დაწყებისა და პროფესიონალ კადრად ჩამოყალიბებისათვის.

რატომ ჩვენ ?!

პროფესიონალი ტრენერები
ტურიზმის სფეროში წარმატებულ და პროფესიონალ ტრენერთა გუნდი
პრაქტიკული სწავლება
დამსწრეები თეორიასთან ერთად მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას
დასაქმების პერსპექტივა
წარმატებულ კურსდამთავრებულებს მიეცემათ საშუალება დასაქმდნენ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში
ორენოვანი სერტიფიკატი
ჩვენი სერტიფიკატი, ხარისხის ტოლფასია