შემომყვანი ტურიზმი დამწყებთათვის

ფასი:
370 ₾

ტრენინგის შესახებ

 • ხანგრძლივობა: 21 საათი
 • კატეგორია:
 • სერტიფიკატი: დიახ
 • მდებარეობა: zoom
 • ენა: ქართული
 • ნახვა: 7100
 • წინაპირობები: არა
 • სირთულე: დამწყები
 • დაწყება:
 

აღწერილობა

 • ვისთვის არის ეს ტრენინგი საინტერესო?

მათთვის ვისაც სურს ტურისტის მიღება და სხვადასხვა სერვისების შეთავაზება, ტურის სწორად დაგეგმარება, ბიუჯეტირება, შეთავაზება; შეისწავლოს რა არის ტურისტურლი პროდუქტი და რა მომსახურებებს მოიცავს; საგადასახადო რეგულაციები და შეღავათები; როგორ მოვიძიოთ ტურისტი / პარტნიორი, სად და როგორ დავხვდეთ სოც ქსელებში სწორი მარკეტინგული კამპანიით და ა.შ.

 • რატომ ჩვენი ტრენინგი?

ტრენინგ – კურსს გაუძღვებიან წამყვანი ასოციაციიდან (ეკოტურიზმის ასოციაცია) და სხვადასხვა კომპანიებიდან მოწვეული მრავალწლიანი გამოცდილების პრაქტიკოსი / თეორეტიკოსი ტრენერები, რომლებსაც ამ მიმართულებით მუშაობის დიდი გამოცდილება გააჩნიათ, შესაბამისად თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ დროის მოკლე პერიოდში ძირეული ინფორმაცია მიიღოთ შემომყვან ტურიზმში არსებული მნიშვნელოვანი კომპონენტების შესახებ. 

ტრენინგი ონლაინ გაიმართება, რაც მას ორმაგად პრაქტიკულს და ხელმისაწვდომს ხდის, როგორც ღირებულების, ასევე რეგიონებიდან ჩართულობის მხრივ;

 • ტრენინგის მიზანი

ტრენინგის მიზანია, დაინტერესებულ პირებს მისცეს ზოგადი ცოდნა შემომყვანი ტურიზმის მახასიათებლების შესახებ.  მნიშვნელოვანია ისეთი საკითხების შესწავლა, როგორიცაა ადგილობრივი რესურსების სწორი მართვა და ტურისტული პაკეტების სწორი ადმინისტრირება. 

ასევე მცირე დროში შეასწავლოს პირებს, როგორც პრიორიტეტული, ასევე ახალი ტურისტული მიმართულებები და ძირითადი ხერხები თუ როგორ შეიძლება მოხდეს მისი სწორად მიწოდება მიზნობრივ მომხმარებლამდე. 

____________________________________

კურსის მოკლე აღწერა:

შეხვედრა I – ტურიზმის ინდუსტრია და ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვი – ნატალია ბახტაძე 

ტურიზმში ჩართული ძირითადი მხარეები – კერძო სექტორი (განთავსების ობიექტები, კვების ობიექტები, სატრანსპორტო მომსახურება და ა.შ…);
ტურიზმის დამატებითი მომსახურებები; (ის მომსახურებები, რაც ტურისტს შეიძლება დასჭირდეს ქვეყანაში ყოფნის დროს. მაგ: საბანკო და სადაზღვევო მომსახურება, თემატური ტურები);
სახელმწიფო უწყებები (ადმინისტრაციის როლი შემომყვან ტურიზმში. როგორ ეხმარება შემომყვან ტურისტულ კომპანიებს, DMO– (ადგილის მართვის ორაგნოზაცია) და მისი მნიშვნელობა );
➦ რეალურად რა ღირებულებას ტოვებს ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკაში და როგორ არიან ეს რგოლები ერთმანეთთან დაკავშირებული;

შეხვედრა II – საქართველოს ტურისტული რესურსის მიმოხილვა ილია ოქრომელიძე 

ბუნებრივი რესურსები (ტბები, მდინარეები, დაცული ტერიტორიები, მყინვარები და ა.შ);
კულტურული რესურსები (ეკლესიები, ციხე–კოშკები, მუზეუმები და სხვა კულტურული ობიექტები);
➦ ამ რესურსების გაცნობა, მიმოხილვა და ტურის დაგეგმვის დროს გათვალისწინება;

შეხვედრა III – შემომყვანი ტურიზმის არსი  და ძირითადი მახასიათებლებინატალია ბახტაძე 

➦ რას მოიცავს შემომყვანი ტურიზმი;
შემომყვანი ტურიზმის ტენდენციები;
➦ დაგეგმვისა და განვითარების საფუძვლები;

შეხვედრა IV – ტურის დაგეგმვისას გასათვალისწინებელი ფაქტრორებიილია ოქრომელიძე

➦ ტურისტული მარშრუტები;
➦ თემატური და გეოგრაფიული დაყოფა;
➦ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ტურის დაგეგმვისას;
➦ უსაფრთხოების ნორმები ტურიზმში;
➦ მარკირების სტანდარტების ზოგადი მიმოხილვა (რომელიც ტურის დროს გასავლელი მარშურტის სირთულეს განსაზღვრავს);

შეხვედრა V – ტურისტული პროდუქტის შექმნა ნატო რობიტაშვილი

➦ რა არის ტურისტურლი პროდუქტი?
➦ რა პროდუქტებს / მომსახურებებს მოიცავს;
➦ როგორ ვაქციოთ არსებული რესურსები ტურისტულ პრდუქტებად;
➦ რა ტურისტული პროდუქტები შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს;

შეხვედრა VI – ტურიზმის მიმართულებები (სამკურნალო – გამაჯანსაღებელი  ტურიზმი, სათავგადასავლო  ტურიზმი, ეკოტურიზმი)  – ილია ოქრომელიძე

➦ საქართველოს კურორტების მიმოხილვა, თუ რა სამკურნალო / გამაჯანსაღებელი თვისებებით გამოირჩევიან;
➦ სათავგადასავლო ტურიზმი (ჯომარდობა, რაფტინგი, კლდეზე ცოცვა, ცხენით გასეირნება და ა.შ. სამთო–სათხილამურო ტურიზმი) და მომსახურების მომწოდებლებთან ურთიერთობა;
➦ საფეხმავლო ტურები;
➦ დაცული ტერიტორიების ზოგადი მიმოხილვა; 

შეხვედრა VII – ტურიზმის მიმართულებები (სოფლის ტურიზმი, გასტრონომიული ტურიზმი, ღვინის ტურიზმი) – მარიამ ჟორჟიაკაშვილი 

➦ ტურიზმი სოფლად – ახალი და საინტერესო ტურისტული მიმართულება;
➦ საქართველოს გასტრონომიული  რესურსების გაცნობა;
➦ გასტრონომიული ტურიზმის კონკრეტულ რეგიონებზე მიბმის სპეციფიკა;
➦ ღვინის ტურიზმი და მასში ჩართული ძირითადი მხარეები;
➦ მომსახურების მომწოდებლებთან ურთიერთობა თითოეულის შემთხვევაში;

შეხვედრა VIII –  ტურიზმის მიმართულებები (Tailor-made ტურები, გარანტირებული ტურები, ინტერპრეტაცია და Storytelling) მარიამ ჟორჟიკაშვილი 

➦ Tailor-made ტურები – ინდივიდუალირად შექმნილი ტური დამკვეთისთვის;
➦ ტურისტების ტიპები – ორგანიზებული და SOLO მოგზაურები;
➦ Storytelling – ტურისტული ობიექტის შესახებ შექმნილი, გამოგონლი ან რეალური ისტორიის გაცნობა ჩვენი სეგმენტისთვის;
➦ MICE ტურიზმი (შეხვედრები, კინფერენციები, გამოფენები, ღონისძიებები);

შეხვედრა IX – ტურების შედგენა და მათი ბიუჯეტირება მარიამ ჟორჟიკაშვილი

➦ რა ფაქტორები უნდა გავითვალისწონოთ ტურის შედგენისას;
➦ ერთდღიანი და რამდენიმე დღიანი ტურების შედგენა;
➦ შედგენილი ტურების ბიუჯეტირება;
➦ დავალება 1 – ტურის შედგენა და ბიუჯეტირება (სხვადასხვა შინაარსის, დღეების და მგზავრთა რაოდენობის მიხედვით)

შეხვედრა X – საგადასახადო რეგულაციები შემომყვან ტურიზმში  გიორგი გიგაშვილი 

➦ შემომყვანი ტურისტული კომპანიის დაარსებისთვის საჭირო რეგულაციების გაცნობა;
➦ რა მინიმალური ინვესტიციაა საჭირო კომპანიის დაფუძნებისთვის;
➦ საგადასახადო შეღავათები;
➦ რეკომენდაციები (და განსხვავებები) თუ რომელ იურიდიულ პირად დავარეგისტრიროთ კომპანია
(ინდ. მეწარმე, მც. მეწარმე, შპს…)
➦ რა საბუთებია წარსადგენი რეესტრში;

შეხვედრა XI – მარკეტინგული გეგმის განვითარება – თორნიკე გურული 

ბაზრის შერჩევა/ კვლევა;
➦ სეგმენტაცია / მიზნობრივი სეგმენტის განსაზღვრა;
➦ ბრენდინგი / ბრენდის შექმნა; საკომუნიკაციო არხები და მათი გამოყენება;
➦ ტურისტების ინტერესის / ქცევის შესწავლა და მათზე მორგებული შეთავაზებების გაკეთება;
➦ შემომყვან ტურიზმთან დაკავშირებული მარკეტინგული კამპანები;

შეხვედრა XII – გიდის ფუნქცია მოვალეობები და პასუხისმგებლობები შემომყვან ტურისტულ კომპანიაშიინგა ბელოვა 

➦ გიდი, როგორც ქვეყნის სახე;
➦ თანამშრმლობის პირობები ტურისტულ კომპანიასა და გიდს შორის;
➦ გიდის როლი და პასუხსმგებლობა ტურის პროცესში;
➦ გიდსა და სხვა ტურისტული სერვისის მომწოდებლებთან (სატრანსპორტო კომპანია, კვების ობიექტები და სხვა) თანამშრომლობა;
➦ ტური / ტურის ჩატარება / მართვა / კონტროლი;
➦ როგორ მართავს გიდი ფორსმაჟორული მდგომარეობას;

შეხვედრა XIII – კორონა ვირუსის გავლენა შემომოყვან ტურიზმზე– ნატალია ბახტაძე 

➦ ტურიზმის ამჟამინდელი მდგომარეობა მსოფლიოსა და საქართველოში;
➦ რა უარყოფითი გავლენა იქონია ვირუსმა შემომყვან ტურიზმზე;
➦ მომავლის ტურიზმი პანდემიის შემდგომ – თანედროვე ტრენდები, რაც უნდა გაითვალისწინოს კომპანიამ ფუნქციონირების დროს;
➦ ციფრული ტურიზმი, როგორც ახალი შესაძლებლობა შემომყვან ტურიზმში;

შეხვედრა XIV – პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება საბა კიკნაძე 

➦ ბაზრების კვლევა (კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით);
➦ (კვლევაზე დაფუძნებით) ადგილობრივი პროდუქტის შექმნა;
➦ ინდივიდუალური და ჯგუფური ტურები;
➦ საერთაშორისო გამოფენები;
➦ სერვისი და პროცედურები;
➦ პარტნიორების შერჩევა – როგორ უნდა შევარჩიოთ პარტნიორი როგორც საქართველოში, ასევე საზღვრებს გარეთ;
➦ პარტნიორებთან კომუნიკაცია სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით;
ურთიერთობა;
➦B2B გაყიდვები;
➦ B2C გაყიდვები;

____________________________________

● სერტიფიკატი:
კურსდამთავრებულს გადაეცემა “ტურიზმის ორგანიზაციის” მიერ გაცემული ორენოვანი სერტიფიკატი.

● ტრენინგის ღირებულება: 370 ლარი 880 ლარის ნაცვლად;

 ანგარიშსწორების პირობები:
➦ სტუდენტებს “ტურიზმის განვითარების ცენტრი” დაუფინანსებს სწავლის 10 % – ს.
➦ ჩვენს კურსდამთავრებულებზე მოქმედებს 10% – იანი ფასდაკლება.
➦ ოჯახიდან 2 ადამიანის დასწერების შემთხვევაში თითოეულ მათანზე მოქმედებს 15% – იანი ფასდაკლება.
➦ ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის შემთხვევაში თითოეულ მათგანზე მოქმედებს ასევე 15% – იანი ფასდაკლება.

● თარიღები: განახლდება
ყოველ დღე, 20:00 საათზე (შაბათ – კვირის გარდა)
1:30 საათი დღეში
ჯამში: 18 საათი

● კურსზე მიმდინარეობს რეგისტრაცია –> https://bit.ly/32yD4yC

 

 

 

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ  “Zoom” – ში.

● +995 557 307 337
● მისამართი: მელიქიშვილისის #17-19
● info@to.edu.ge
● www.to.edu.ge

 
 

ტრენერები