თამარ მაისურაძე

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ტურისტული პროდუქტის და ცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფროსი

განათლება
2014-2016 ბიზნესის ადმინისტრირების – მაგისტრის აკადემიური ხარსხი ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2003-2002 ოქსფორდის კოლეჯი – ლონდონი დიდი ბრიტანეთი – ტურიზმის კურსი – ჯავშნის პროგრამის კურსი
2002-2000 ლონდონის ,, Skills“ ინსტიტუტი – ენის კურსი
1995-2000 სახელმწიფო მართვა – ბაკალავრი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პროფესიული განვითარება
2013 პრაქტიკუმი – ,,სოციალური მედია და ტურისტული მიმართულება“ – მსოფლიო ტურიზმის  ორგანიზაცია, ესპანეთი/ანდორა თემისის ფონდი. ( დიპლომი)
2010 ტრენინგი ,, ტურიზმი მარკეტინგი და პრომოუშენი იაპონური ბაზრის სეგმენტზე„ – იაპონია, ტოკიო (სერთიფიკატი)
2011 ტრენინგი ,, პროექტის მართვა „ – თბილისი (სერთიფიკატი)
2010 ტრენინგი ,, ტურიზმის ტენდენციები და სერვისი „ – კიპრი, ნიქოზია (სერთიფიკატი)
2008 სემინარი/ტრენინგი – ,,ტურიზმის მართავა და განვითარება“ ჩინეთი, პეკინი (სერთიფიკატი)
2003 სასწავლო კურსი – ,, ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები“ ქაირო ეგვიპტე (სერთიფიკატი)

სამუშაო გამოცდილება
2014 წლის მაისიდან – დღემდე
ტურისტული პროდუქტის და ცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფროსი
სსიპ. საქარველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
2011 – 2014 რეგიონალური პროექტების მენეჯერი
სსიპ. საქარველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
2009-2010 დაგეგმვა განვითარების სამსახური – მთავარი სპეციალისტი
სსიპ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
2009 – 2007 დაგეგმვისა და სტატისტიკის სამსახური – მთავარი სპეციალისტი
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.
2005 – 2006 ტურიზმისა განვითარების სამსახური- უფროს;
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამეგეობა
2004-2005 შპს ,,ზვ მეტალი“- საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი
2000-2003 The Royal Hors Guards-Thistel Corporation, დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი

ყველა ტრენინგი