სალომე ბერაია

მოწვეული ტრენერი

საერთაშორისო ტურ ოპერატორ “Pegas Touristik“-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე 9 წლიანი გამოცდილებით.

მოწვეული ტრენერი – სალომე ბერაია

საერთაშორისო ტურ ოპერატორ “Pegas Touristik“-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე 9 წლიანი გამოცდილებით.

ავიაციის / ტურიზმის ინდუსტრიაში მუშაობის გამოცდილება: 9 წელი

ძირითადი მიმართულება: გაყვანის ტურიზმი / შემომყვანი ტურიზმი
სამუშაო გამოცდილება: უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ტურ ოპერატორი Pegas Touristik-ში.

ყველა ტრენინგი