ნინო ზამბახიძე

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარე

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარე

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარე

ყველა ტრენინგი