იანნის ონუფრიადის

მოწვეული ტრენერი

“მუზენიდის თრეველ თბილისის” გენერალური დირექტორი საქართველოში.

საერთაშორისო ტურ ოპერატორ “მუზენიდის თრეველ” წარმომადგენლობა საქართველოში “მუზენიდის თრეველ თბილისის” გენერალური დირექტორი საქართველოში.

საქართველოში ავიაკომპანია “ელლინაირის” წარმომადგენლობის გენერალური დირექტორი

ტურიზმის ინდუსტრიაში მუშაობის გამოცდილება: 4 წელი

ძირითადი მიმართულება: გამყვანი / შემომყვანი ტურიზმი

ყველა ტრენინგი