ნატო დურგლიშვილი

შრომის ინსპექცია - ადამიანური რესურსების კონსულტანტი

შრომის ინსპექცია – ადამიანური რესურსების კონსულტანტი 2021-დან დღემდე Neopharm – ადამიანური რესურსების მენეჯერი 2021 Ministry of Justice Special Penitentiary Service – ადამიანური რესურსების უფროსი სპეციალისტი 2018-2019 Ministry of Corrections of Georgia – ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსი 2015-2018 განათლება: Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) – მაგისტრის ხარისხი, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა 2015-2017 Tbilisi State University …
დაწვრილებით ნატო დურგლიშვილი

შრომის ინსპექცია – ადამიანური რესურსების კონსულტანტი 2021-დან დღემდე
Neopharm – ადამიანური რესურსების მენეჯერი 2021
Ministry of Justice Special Penitentiary Service – ადამიანური რესურსების უფროსი სპეციალისტი 2018-2019
Ministry of Corrections of Georgia – ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსი 2015-2018

განათლება:
Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) – მაგისტრის ხარისხი, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა 2015-2017
Tbilisi State University – ბაკალავრის ხარისხი, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები 2011-2015

ყველა ტრენინგი