ნატა დოლიძე

კავკასიის ტურისტული ჰოლდინგი

„კავკასიის ტურისტული ჰოლდინგი“ ადამინური რესურსების მართვისა და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი.

განათლება:
2004 – 2008 ილიას სახელობის უნივერსიტეტი კორექციული ფსიქოლოგია
1992 -2004 თბილისის #1 კლასიკური გიმნაზია.

სამუშაო გამოცდილება:
2019 სექტემბერი„კავკასიის ტურისტული ჰოლდინგი“ ადამინური რესურსების მართვისა და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი.
2019 მარტი 2019 სექტემბერი LTD „Insource” – HR უფორსი კონსულტანტი.
2018 – 2019 .კავკასიის ტურისტული ჰოლდინგი“- ადამინური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.
2017 – 2018 საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო – ადამიანური რესურსების მართვისა და შრომის ეფექტურობის მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი.
2016 – 2017 შპს მეტრო მარტი“ – ადამიანური რესურსების მართვს დეპარტამენტის უფროსი
2014 – 2016 შპს ნეოგაზიადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
2013 – 2014 შპს. „საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი– პროცდურებისა და სტანდარტების დანერგვის მენეჯერი
2010 – 2013 შპს. „საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი– ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
2009 – 2010 . შპს. „საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი– კანცელარიის სპეციალისტი
2008 – 2009 ბავშვთა სალხი (მომავლის სახლი) – ფსიქოლოგი

ტრეინინგები დასემინარები:
2011 წ – მართვის აკადემია – ადამიანური რესურსების მართვა
2013 წ – მართვის აკადემია – თანამედროვე მართვის მეთოდები

ყველა ტრენინგი